Klub Øst

Klub Roskilde Øst er ét af fem klubområder i Roskilde Kommune. Klub Roskilde Øst er hjemmehørende i den østlige del af Roskilde Kommune og dækker områderne Trekroner og Himmelev.

Afd. Gadegården

Klik her

Afd. Nymarksgård

Klik her

Din fritid er vigtig!

Din fritid er vigtig!

Klubberne i Roskilde tilbyder et væld af spændende aktiviteter, arrangementer og initiativer for børn og unge i Roskilde. I vores hæfte "Din fritid er vigtig" kan du blive meget klogere på, hvad det vil sige at gå i klub i Roskilde.

Download hæftet "Din fritid er vigtig"