Digitale medier og trivsel

Børn og unge er eksperterne, når det kommer til funktionaliteterne på sociale medier. Men de har brug for voksne til at guide dem i forhold til etik og moral. Og alt er ikke til diskussion. Nogle gange er noget rigtigt, og noget er forkert.

Børn og unge er eksperterne, når det kommer til funktionaliteterne på digitale medier. Men de har brug for voksne til at guide dem i forhold til etik og moral. Og alt er ikke til diskussion: Nogle gange er noget rigtigt, og noget er forkert.

SoMe-ambassadører

Klubberne i Roskilde har uddannet 22 social medie-ambassadører - minimum én i hver afdeling. 

Arbejdsopgaver

Deres ansvar er at holde sig opdateret på, hvad der sker på de forskellige digitale platforme.

Ulovlige eller uhensigtsmæssige situationer

Hvis der opstår ulovlige eller uhensigtsmæssige situationer på sociale medier og apps, kan man gå til sin lokale afdelings socialmedie-ambassadør og få hjælp til at tackle problemet. 

#Go'StilOnline

Klubberne har udarbejdet undervisningsmateriale til 4-7 klasserne, som understøtter den digitale dannelse. Det kalder vi #Go'StilOnline

Læs mere om hvem der er SoMe-ambasassdører i dit barns afdeling.

Hjælp dit barn med, hvordan han/hun skal begå sig online - ligesom du hjælper i alle mulige andre sammenhænge.

Vejledningerne som hjælp

Med vejledningerne vil vi gerne klæde jer forældre på til en opgave, der kan virke uoverskuelig. Målet er at passe bedre på jeres børn i det uendelige digitale univers. Det skal understreges, at vejledningerne netop kun er vejledninger og ikke krav. Punkterne kan følges, hvis du (og dit barn) synes det giver mening for jer.

Digitalt privatliv

Lovgivning

Vi har samlet en række beskrivelser af paragraffer fra Straffeloven, som det kan være gavnligt at kende til i forbindelse med ubehagelige episoder online.

Lovgivning

Digitale krænkelser - grooming

Grooming er en proces, hvor en seksuel krænker med forførelse, løgn og manipulation bearbejder et barn eller en ung til at medvirke i seksuelle aktiviteter af forskellig karakter. Klubberne i Roskilde har lavet en handleplan, som forældre kan følge, hvis et barn er blevet udsat for digital grooming.

Grooming

Gode råd til dialog

Klubberne har udarbejdet en guide til forældre, som gerne vil have råd til, hvordan de kan tale konstruktivt med deres børn om deres digitale liv. Her er Klubbernes bud på et godt udgangspunkt for en sund og åben dialog.

Gode råd til at tale med dit barn om digital trivsel.

Gode råd

Links

Links
Undersøgelser viser, at børn og unge savner, at deres forældre interesserer sig for deres online liv. Det er ikke at blande sig, men at vise omsorg.