Bestyrelsesmedlemmer

Menigt bestyrelsesmedlem

Anneli Hvidesø Gerzymish

anneli.hvidesoe@jubii.dk 

Anneli repræsenterer forældrene i afdelingen Gadstrup.

 

Menigt bestyrelsesmedlem

Naja Birch Ravn

birchravn@gmail.com

Naja er valgt for en to-årig periode.  

Naja repræsenterer forældrene i afdelingen Hjørnet i Viby Sj.

 

Menigt bestyrelsesmedlem

Dea Villensteen

demilsgave66@gmail.com 

Dea repræsenterer forældrene i afdelingen Dåstrup.

 

Menigt bestyrelsesmedlem

Karina Bøgen

kboegen@hotmail.com

Karina repræsenterer forældrene i afdelingen Dåstrup.

 

Suppleant

Lars Rødskov

roedskov@post.tele.dk
Lars er valgt for en et-årig periode. 

Lars repræsenterer forældrene i afdelingen Hjørnet i Viby Sj.

 

Medarbejderrepræsentant

Peter Mandel

Afdeling Gadstrup, Ramsømaglevej 21, 4621 Gadstrup

peterm@roskilde.dk - Telefon 2699 9130 

Peter  er valgt for en to-årig periode og valgt for afdelingen i Gadstrup.

 

Medarbejderrepræsentant 

Daniel Poulsen

Afdeling Hjørnet Ørstedvej 61A 4130 Viby Sj.

danielpo@roskilde.dk - Telefon 2878 1410 

Daniel er valgt for en et-årig periode og er valgt for afdelingen Hjørnet.

 

Repræsentant for ledelsen

Klubleder Brian Svane Høiberg

Klub Roskilde Syd

briansh@roskilde.dk - Telefon 2425 3075

Klublederen er sekretær for bestyrelsen.

 

Medlemsrepræsentanter og suppleant - Børn


Afdelingen Dåstrup - Anders  - 6. klasse

Afdelingen Gadstrup - August - 5. klasse (5X)

Afdelingen Hjørnet - Mia - 5. klasse (5A)

 

Medlemmerne er valgt for et år ad gangen.